Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
tutaj powinno być logo...
astra-lingua Małgorzata Andrzejewska-Bancewicz Tłumacz przysiegly języka angielskiego   
Ulica Makuszyńskiego 3c lok. 2   
81-595 Gdynia   
tel. 58 629 43 84   
tel. komórkowy 696 487 312   
e-mail:    
www:    

 
Jestem tlumaczem przysieglym jezyka angielskiego od 1989 roku, wpisanym na listę tłumaczy przysieglych Ministra Sprawiedliwości podf numerem TP/495/07. Specjalizuję sie w tłumaczeniach z zakresu prawa, handlu zagranicznego, marketingu i medycyny. Od kilku lat prowadzę własną dzialalność gospodarczą. Oferuję kompleksowa obsluge potrzeb jezykowych dla firm i klientow indywidualnych w zakresie tłumaczeń z/na język angielski.

Tłumaczenia przysięgłe:
• urzędowe
• notarialne
• sądowe
• samochodowe
• dokumentacja szkolna
• zawodowe
• gospodarcze
Tłumaczenia zwykłe:
• artykuły
• korespondencja biznesowa i prywatna
• życiorysy i listy motywacyjne, przebieg pracy zawodowej
• teksty reklamowe, broszury, plakaty, ulotki
• prezentacje multimedialne
• strony internetowe
• dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi
Przykładowe dokumenty
Urzędowe: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zezwolenie na wywiezienie zwłok lub urny z prochami ludzkimi, zezwolenie na pochowek, dowód osobisty, paszport, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zameldowaniu i wymeldowaniu, zaświadczenie o zmianie nazwiska, zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa, zezwolenie na pobyt, zezwolenie na zamieszkanie, zaświadczenia z ZUS / Urzędu Miejskiego / KRUS lub MOPS , deklaracje z urzędu skarbowego, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT.
Medyczne: wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie, opinia lekarska, przebieg leczenia, wyniki badań specjalistycznych i inne

Notarialne: akt notarialny, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie podpisu, apostille, umowa spółki, protokół ze zgromadzenia wspólników, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa najmu, uchwała.
Sądowe: zaświadczenie o niekaralności, wyrok rozwodowy, wyrok sądowy, pozew, postanowienie sądu, weksel zastawny.
Samochodowe: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży pojazdu, wyrejestrowanie, faktura, prawo jazdy, dokumentacja celna.
Szkolne: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom studiów wyższych, indeks studiów I stopnia i wyższych studiów zawodowych, suplement do dyplomu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i studiowaniu, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat, dyplom.
Zawodowe: referencje, świadectwo pracy, umowa o pracę, kontrakt marynarski, dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, dyplom czeladniczy, wyciąg z rachunku bankowego.
Gospodarcze: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, akt założycielski, nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU, nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS, rejestracja spółek typu off-shore , odpis z rejestru handlowego , likwidacja spółki, pełnomocnictwo, zgłoszenie działalności gospodarczej lub zmiany w działalności gospodarczej, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych, świadectwo ubezpieczenia, umowa przedstawicielska na wyłączność reprezentowania .
Zgodnie z życzeniem Klienta wymienione dokumenty mogą zostać przetłumaczone jako uwierzytelnione lub zwykłe.